Karate – aikuisten vyökoevaatimukset

5. Kyu – keltainen vyö

 1. Ukemi – kaatuminen: Eteen, taakse, sivuille
 2. Perusasennot (9 kpl): Heisoku-, musubi-, hachiji-, naifanchin-, kiba-, shiko-, zenkutsu- ja nekoashidachi sekä otteluasento.
 3. Gorei kihon hachi hō seuraavat osuudet:
  • Tsuki – ippon tsuki, niren-zuki, sanren-zuki (yksi-kaksi-kolme suoraa lyöntiä paikalta)
  • Zenshin kaiten zuki – junzuki ja käännös.
  • Zenshin kaiten zuki – gyakuzuki ja käännös.
  • Maegeri – etupotku
  • Hizageri go hō (viisi hyökkäystä polvella)
  • Uke nana hō – perustorjunnat (7 kpl)
   • Jōdan-uke – ylätorjunta
   • Gedan-uke – alatorjunta
   • Gyaku-gedanuke – vastakkainen alatorjunta
   • Soto-uke – keskitorjunta
   • Uchi-uke – vastakkainen keskitorjunta
   • Shutō-uke – kämmensyrjätorjunta
   • Sukui-uke – kämmentorjunta
 4. Kumite – pariharjoitus: 7-kumite
 5. Salikäyttäytyminen
 6. Vähintään kaksi kuukautta harjoittelua ja 15 harjoituskertaa.

4. Kyu – oranssi vyö

 1. Kaikki edellisen vyöasteen suoritukset: Kokeenpitäjä kysyy yhden tai useamman edellisen vyöasteen suorituksista.
 2. Ukemi: Pyörivä kaatuminen eteen – ylös nousten
 3. Kihon
  • Gorei kihon hachi hō seuraavat osuudet:
   • Shutō roppo (viisi kämmensyrjäiskua ja hyökkäys sormilla)
   • Mawashigeri – kiertopotku
   • Sokutō-geri – sivupotku jalan syrjällä
   • Zenshingeri, junzuki / koshingeri, junzuki potku ja lyönti edeten (zenshin) sekä perääntyen (koshin).
   • Zenshingeri, gyakuzuki / koshingeri, gyakuzuki
  • Lisäksi:
   • Maedezuki – etummaisen käden suora lyönti
   • Nagashizuki – etummaisen käden lyönti väistäen
   • Yhdistelmätekniikka – maedezuki, junzuki (suoritus molemmilta puolilta)
 4. Kumite:
  • 7-kumite (suoritus molemmilta puolilta, kamaen käyttö)
 5. Kata – muodollinen liikesarja: Pinan Nidan
 6. Vähintään viisi kuukautta harjoittelua keltaisena vyönä ja 40 harjoituskertaa edellisen vyöarvon myöntämisen jälkeen. Jokainen leiriosallistuminen vastaa viittä harjoituskertaa. Ennen oranssivyön myöntämistä kokelaan on liityttävä Yuishinkai-yhdistykseen ja hänellä tulee olla jäsenpassi. Passi pidetään mukana leireillä ja vyökokeissa.

3. Kyu – vihreä vyö

 1. Kaikki edellisten vyöasteiden suoritukset: Kokeenpitäjä kysyy yhden tai useamman edellisen vyöasteen suorituksista.
 1. Kihon
  • Gorei kihon hachi hō (Yuishinkain perinteinen perustekniikkaosuus)
   • Tsuki – ippon tsuki, niren-zuki, sanren-zuki (yksi-
    kaksi-kolme suoraa lyöntiä paikalta)
   • Zenshin kaiten zuki – junzuki ja käännös
   • Zenshin kaiten zuki – gyakuzuki ja käännös
   • Zenshingeri / Koshingeri (junzuki ja gyakuzuki –muodossa)
   • Keri sanpō: maegeri-mawashigeri-sokutō
   • Shihōgeri (4-suunnan potkuharjoitus)
   • Hizageri go hō (viisi hyökkäystä polvella)
   • Shutō roppo (viisi kämmensyrjäiskua ja hyökkäys sormilla)
   • Uke nana hō (seitsemän torjuntaa)
   • Hiji hachi hō (kahdeksan tapaa käyttää kyynärpäätä)
  • Lisäksi: ashibarai – jalkapyyhkäisy liitettynä kokeenpitäjän ohjeen mukaan lyöntiin tai potkuun.
 2. Kumite:
  • Renzoku uke kumite (väistöharjoitus käyttäen torjuntoja apuna)
  • Rensa kumite (vuorottainen hyökkäys-puolustusharjoitus)
  • Pystyottelu
 3. Kata:
  • Pinan Shodan
  • Pinan Sandan
   Kokeenpitäjä voi esittää kysymyksiä liittyen katan soveltamiseen (bunkai).
 4. Vähintään yhdeksän kuukautta harjoittelua oranssina vyönä ja 70 harjoituskertaa edellisen vyöarvon myöntämisen jälkeen. Jokainen leiriosallistuminen vastaa viittä harjoituskertaa. Leiriaktiivisuus tarkistetaan jäsenpassista.

2. Kyu -sininen vyö

 1. Kaikki edellisten vyöasteiden suoritukset. Kokeenpitäjä kysyy yhden tai useamman edellisen vyöasteen suorituksista.
 2. Kihon.
  • Gorei kihon hachi hō (Yuishinkain perinteinen perustekniikkaosuus)
  • Lisäksi: Ushirogeri (takapotku)
  • Kokeenpitäjä voi pyytää näyttämään ohjeistuksensa mukaan eri yhdistelmiä perustekniikoilla.
 3. Kumite.
  • 7-kumite. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota vastaiskujen ajoitukseen. Suoritusjärjestys kuten aiemmin.
  • Juppō geri (10 väistöliikeharjoitusta liitettynä potku-lyönti yhdistelmään)
  • Tilannepuolustus (vyökokeen pitäjän ohjeistuksen mukaan)
  • Pystyottelu
 4. Kata.
  • Pinan Yondan
  • Pinan Godan
  • Kokeenpitäjä voi esittää kysymyksiä liittyen katan soveltamiseen (bunkai).
 5. Vähintään 12 kuukautta harjoittelua vihreänä vyönä ja 100 harjoituskertaa edellisen vyöarvon myöntämisen jälkeen. Jokainen leiriosallistuminen vastaa viittä harjoituskertaa. Leiriaktiivisuus tarkistetaan jäsenpassista.

1. Kyu -ruskea vyö

 1. Kaikki edellisten vyöasteiden suoritukset: Kokeenpitäjä kysyy yhden tai useamman edellisen vyöasteen suorituksista.
 2. Kihon.
  • Gorei kihon hachi hō.
  • Lisäksi: Mawashizuki go hō (5 tapaa tehdä koukkulyönti)
  • Kokeenpitäjä voi pyytää näyttämään ohjeistuksensa mukaan eri yhdistelmiä perustekniikoilla.
 3. Kumite.
  • Gyakuhazushi juppō (10-vapautumistekniikkaa ranneotteesta)
  • 7-kumite. Soveltaen tekniikoissa vapaavalintaisia yhdistelmiä. Myös heitot ovat sallittuja. Suoritusjärjestys kuten aiemmin.
  • Tilannepuolustus (vyökokeen pitäjän ohjeistuksen mukaan)
  • Pystyottelu
 4. Kata.
  • Naifanchin Shodan
  • Gekisai Dai Ichi
  • Sanchin
  • Kokeenpitäjä voi esittää kysymyksiä liittyen katan soveltamiseen (bunkai).
 5. Vähintään 12 kuukautta harjoittelua sinisenä vyönä ja 100 harjoituskertaa edellisen vyöarvon myöntämisen jälkeen. Jokaisesta leiriosallistumisesta saa viisi lisäkertaa. Leiriaktiivisuus tarkistetaan jäsenpassista.

1. Dan – musta vyö

 1. Kaikki edellisten vyöasteiden suoritukset: Kokeenpitäjä kysyy yhden tai useamman edellisen vyöasteen suorituksista.
 2. Kihon.
  • Gorei kihon hachi hō.
  • Lisäksi: Ushirogeri ja Mawashizuki go hō
  • Kokeenpitäjä voi pyytää näyttämään ohjeistuksensa mukaan eri yhdistelmiä perustekniikoilla.
 3. Kumite.
  • Kihon nanahon kumite
  • Irimi hachi hō – sisääntulo- ja heittoharjoitus (8 kpl)
  • Kuzushi sanpō (kolme horjutuksen periaatetta)
  • Tilannepuolustus (vyökokeen pitäjän ohjeistuksen mukaan)
  • Pystyottelu
  • Huom. nanahon kumite, irimi hachi hō ja kuzushi sanpō voidaan pyytää esittämään molemmilta puolilta.
 4. Kata.
  • Yksi Pinan kata (kokeenpitäjän valitsemana)
  • Yksi kata karaten päätyyleistä: Shuri – Tomari – Naha
   • Kūshankū Dai
   • Jitte
   • Sanchin / Sanchin shime (testaus)
  • Kokeenpitäjä voi esittää kysymyksiä liittyen katan soveltamiseen (bunkai).
 5. Valmennuskokemusta vähintään 6 kuukautta.
 6. SPR:n ensiapukurssi 1.
 7. Yli 18-vuoden ikä.
 8. Vähintään 18 kuukautta harjoittelua ruskeana vyönä ja 120 harjoituskertaa edellisen vyöarvon myöntämisen jälkeen. Laaja leirikokemus lasketaan eduksi.

Lisätietoa vyökoevaatimuksista ja ylempien dan-arvojen vaatimukset löydät Suomen Yuishinkai ry:n julkaisemasta vyökoevaatimuskirjasta. Katso vyökoevaatimuskirjan tilausohjeet tästä linkistä.